Lilytrotter

Simple sculpt of a dragon-bug-amphibian creature!

Randa rivera dragons lilytrotterrenders 01
Randa rivera dragons lilytrotterrenders 02
Randa rivera dragons lilytrotterrenders 03
Randa rivera dragons lilytrotter01